dijous, 21 de febrer del 2013

MATÈRIA DEL SEGON EXAMEN DE LA SEGONA AVALUACIÓ

Tema 12. L'obra de Ramon Llull

Ramon Llull
1. Vida i ambient històric (teòric)
2. El pensament de Ramon Llull (teòric)
3. L'obra literària (teòric)
4. La llengua de Ramon Llull (teòric)

Tema 13. La prosa medieval i religiosa
1. La predicació oral i escrita (teòric)
2.La crisi del segle XV (teòric)
3. Sant Vicent Ferrer (teòric)
4. Francesc Eiximenis (teòric)
5. Anselm Turmeda: una dissidència (teòric)

I un text amb unes qüestions pràctiques.