dissabte, 10 de gener del 2015

MATÈRIA DEL PRIMER EXAMEN DE LA SEGONA AVALUACIÓ

TEMA 12 L'obra de Ramon Llull

1 RAMON LLULL
1.1 Vida i ambient històric
1.2 El pensament de Ramon Llull
1.3 L'obra literària
1.4 La llengua de Ramon Llull

TEMA 13 La prosa moral i religiosa

1 LA PROSA MORAL I RELIGIOSA
1.1 La predicació oral i escrita
1.2 La crisi del segle XIV
1.3 Sant Vicent Ferrer
1.4 Francesc Eiximenis
1.5 Anselm Turmeda: una disidència

dijous, 18 de desembre del 2014

DATES DE LA SEGONA AVALUACIÓ

REDACCIONS:

DESEMBRE: 15
GENER: 12 i 26
FEBRER: 2 i 16
MARÇ: 2 i 23

PROVES:

RECUPERACIÓ 1a AVALUACIÓ
DILLUNS 22 de DESEMBRE

PRIMERA: 12 de gener

SEGONA: 5 de febrer

LLIURAMENT LLIBRETA: 5 de març

LLIBRE DE LECTURA?dimarts, 16 de desembre del 2014

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT DE 1r BATXILLERAT

L’alumnat serà avaluat de tots aquells continguts establerts en la programació, amb els mínims següents :

1.   Exàmens  i control de lectura: 7 punts 
2 parcials (3 punts cadascun) i control de lectura (1 punt)

Notes de classe: 1 punt

Llibreta: 0,25 punts.

Fitxa de millora escrita: 0,5

Redaccions: 1 punt

Estàndard oral: 0,25 punts.

MATÈRIA DEL PRIMER EXAMEN DE LA SEGONA AVALUACIÓ

TEMA 12

L'OBRA DE RAMON LLULL

RAMON LLULL
Vida i ambient històric
El pensament de Ramon Llull
L'obra literària
La llengua de Ramon Llull

TEMA 13
LA PROSA MORAL I RELIGIOSA

divendres, 21 de novembre del 2014

MATÈRIA DE LA SEGONA PROVA DE LA PRIMERA AVALUACIÓ

TEMA 11
ELS INICIS DE LA LITERATURA

Els primers textos
El naixement de les llengües romàniques
Els primers textos
La consolidació de la llengua literària: les Cròniques, l'obra de Llull i la cancelleria reial
Les Cròniques
El Llibre dels fets de Jaume I
La Crònica de Bernat Desclot
La Crònica de Ramon Muntaner
La Crònica de Pere el Cerimoniós
La poesia trobadoresca
La poesia trobadoresca i la literatura catalana
Trobadors i joglars
La concepció de l'amor
Els gèneres de la poesia trobadoresca
Els trobadors catalans

diumenge, 12 d’octubre del 2014

7a EDICIÓ DEL PREMI DE MICRORELATS Tirant@net


Amb l’objecte d’estimular la creació literària entre els joves, promoure la igualtat en qualsevol de les seues formes i fomentar l’ús de les noves tecnologies en la literatura, l’Associació Tirantianes convoca la 7a edició del premi de microrelats Tirant@net que s’adreça a l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius que es regirà per les següents bases:

BASES 7a EDICIÓ DEL PREMI DE MICRORELATS Tirant@net

1. Es convoquen els premis Tirant@net per a les següents categories:
a. Alumnat de Secundària (1r i 2n cicle d’ESO, 1r i 2n curs de PQPI)
b. Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius
2. Hi podrà participar qualsevol estudiant d’aquestes categories.
3. Cada autor@ podrà presentar dos microrelats originals i inèdits com a màxim.
4. Els textos estaran escrits en valencià.
5. S’entendrà per microrelat un text que no supere les 111 paraules. El títol no s’inclourà en aquest còmput.
6. La temàtica del microrelat es basarà en una narració lliure sobre el tema Viure la igualtat. Cada microrelat ha de portar un títol.
7. Les obres s’enviaran per correu electrònic a: tirantianes@gmail.com i en el camp assumpte, caldrà posar la paraula: microrelat.
8. Junt al text del microrelat, hi figuraran les dades personals de l’autor@ (nom i cognoms, adreça, data de naixement, centre on estudia, curs, nom del professor@ que actuarà de coordinador i el telèfon de contacte). 
9. El termini per a lliurar les narracions finalitzarà a les 24:00 h del dia 10 de novembre de 2014.
10. El jurat triarà un guanyador@ per categoria:
a. 1a categoria: primer cicle de l’ESO
b. 2a categoria: segon cicle de l’ESO i PQPI
c. 3a categoria: Batxillerat i Cicles Formatius
11. S’atorgaran un total de dos premis per categoria: un primer premi dotat amb un xec regal de 100 € i un finalista dotat amb un xec regal de 50 €. Els guanyadors/es rebran un diploma acreditatiu del premi.
12. Hi haurà un premi extraordinari en les tres categories a la participació de l’alumnat de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia de 50 €, cas que no haja guanyat en cap d’elles.
13. El jurat el formaran dos membres del professorat del claustre de l’IES Tirant lo Blanc, dos de l’Associació Cultural Tirantianes i un membre de Saforíssims.
14. El jurat es reservarà el dret de declarar desert els premis de qualsevol de les

categories.
15. El jurat no es farà responsable de l’originalitat del text presentat. Els premis es
lliuraran el dia 25 de novembre de 2014 en un acte públic que se celebrarà a l’IES
Tirant lo Blanc de Gandia.
16. L’organització es compromet a donar la màxima difusió als textos guanyadors.
17. L’import del premi correspon als drets d’autor dels relats publicats.
18. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Calendari
Inici: 13 d’ octubre –difusió del cartell i les bases correu electrònic als IES.
Termini de lliurament dels textos: 10 de novembre
Reunió del jurat :19 de novembre
Notificació guardonats telefònicament i per la web del centre: 21 de novembre
Lliurament dels premis: 25 de novembre

dissabte, 11 d’octubre del 2014

MATÈRIA DE LA PROVA DEL DIA 15/10/2014

Tema 10

1. Unitat i varietat en la llengua
1.1. La variació diastràtica
1.2. La variació diacrònica: l'origen de la llengua
1.3. Domini lingüístic i variació diatòpica: el valencià
1.4. La variació diafàsica

2. La unitat de la llengua
2.1. Normativització lingüística i varietat estàndard
2.2. L'itinerari cap a la normativa

3. La llengua i els parlants
3.1. Contacte de llengües: bilingüisme i diglòssia, conflicte lingüístic i substitució lingüÍstica, actituds i prejudicis lingüístics, normalització lingüística

PS: Tots els punts podran ser preguntats teòricament i pràctica.