dijous, 18 de desembre de 2014

DATES DE LA SEGONA AVALUACIÓ

REDACCIONS:

DESEMBRE: 15
GENER: 12 i 26
FEBRER: 2 i 16
MARÇ: 2 i 23

PROVES:

RECUPERACIÓ 1a AVALUACIÓ
DILLUNS 22 de DESEMBRE

PRIMERA: 12 de gener

SEGONA: 5 de febrer

LLIURAMENT LLIBRETA: 5 de març

LLIBRE DE LECTURA?dimarts, 16 de desembre de 2014

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT DE 1r BATXILLERAT

L’alumnat serà avaluat de tots aquells continguts establerts en la programació, amb els mínims següents :

1.   Exàmens  i control de lectura: 7 punts 
2 parcials (3 punts cadascun) i control de lectura (1 punt)

Notes de classe: 1 punt

Llibreta: 0,25 punts.

Fitxa de millora escrita: 0,5

Redaccions: 1 punt

Estàndard oral: 0,25 punts.

MATÈRIA DEL PRIMER EXAMEN DE LA SEGONA AVALUACIÓ

TEMA 12

L'OBRA DE RAMON LLULL

RAMON LLULL
Vida i ambient històric
El pensament de Ramon Llull
L'obra literària
La llengua de Ramon Llull

TEMA 13
LA PROSA MORAL I RELIGIOSA