dijous, 18 de desembre del 2014

DATES DE LA SEGONA AVALUACIÓ

REDACCIONS:

DESEMBRE: 15
GENER: 12 i 26
FEBRER: 2 i 16
MARÇ: 2 i 23

PROVES:

RECUPERACIÓ 1a AVALUACIÓ
DILLUNS 22 de DESEMBRE

PRIMERA: 12 de gener

SEGONA: 5 de febrer

LLIURAMENT LLIBRETA: 5 de març

LLIBRE DE LECTURA?dimarts, 16 de desembre del 2014

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT DE 1r BATXILLERAT

L’alumnat serà avaluat de tots aquells continguts establerts en la programació, amb els mínims següents :

1.   Exàmens  i control de lectura: 7 punts 
2 parcials (3 punts cadascun) i control de lectura (1 punt)

Notes de classe: 1 punt

Llibreta: 0,25 punts.

Fitxa de millora escrita: 0,5

Redaccions: 1 punt

Estàndard oral: 0,25 punts.

MATÈRIA DEL PRIMER EXAMEN DE LA SEGONA AVALUACIÓ

TEMA 12

L'OBRA DE RAMON LLULL

RAMON LLULL
Vida i ambient històric
El pensament de Ramon Llull
L'obra literària
La llengua de Ramon Llull

TEMA 13
LA PROSA MORAL I RELIGIOSA

divendres, 21 de novembre del 2014

MATÈRIA DE LA SEGONA PROVA DE LA PRIMERA AVALUACIÓ

TEMA 11
ELS INICIS DE LA LITERATURA

Els primers textos
El naixement de les llengües romàniques
Els primers textos
La consolidació de la llengua literària: les Cròniques, l'obra de Llull i la cancelleria reial
Les Cròniques
El Llibre dels fets de Jaume I
La Crònica de Bernat Desclot
La Crònica de Ramon Muntaner
La Crònica de Pere el Cerimoniós
La poesia trobadoresca
La poesia trobadoresca i la literatura catalana
Trobadors i joglars
La concepció de l'amor
Els gèneres de la poesia trobadoresca
Els trobadors catalans

diumenge, 12 d’octubre del 2014

7a EDICIÓ DEL PREMI DE MICRORELATS Tirant@net


Amb l’objecte d’estimular la creació literària entre els joves, promoure la igualtat en qualsevol de les seues formes i fomentar l’ús de les noves tecnologies en la literatura, l’Associació Tirantianes convoca la 7a edició del premi de microrelats Tirant@net que s’adreça a l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius que es regirà per les següents bases:

BASES 7a EDICIÓ DEL PREMI DE MICRORELATS Tirant@net

1. Es convoquen els premis Tirant@net per a les següents categories:
a. Alumnat de Secundària (1r i 2n cicle d’ESO, 1r i 2n curs de PQPI)
b. Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius
2. Hi podrà participar qualsevol estudiant d’aquestes categories.
3. Cada autor@ podrà presentar dos microrelats originals i inèdits com a màxim.
4. Els textos estaran escrits en valencià.
5. S’entendrà per microrelat un text que no supere les 111 paraules. El títol no s’inclourà en aquest còmput.
6. La temàtica del microrelat es basarà en una narració lliure sobre el tema Viure la igualtat. Cada microrelat ha de portar un títol.
7. Les obres s’enviaran per correu electrònic a: tirantianes@gmail.com i en el camp assumpte, caldrà posar la paraula: microrelat.
8. Junt al text del microrelat, hi figuraran les dades personals de l’autor@ (nom i cognoms, adreça, data de naixement, centre on estudia, curs, nom del professor@ que actuarà de coordinador i el telèfon de contacte). 
9. El termini per a lliurar les narracions finalitzarà a les 24:00 h del dia 10 de novembre de 2014.
10. El jurat triarà un guanyador@ per categoria:
a. 1a categoria: primer cicle de l’ESO
b. 2a categoria: segon cicle de l’ESO i PQPI
c. 3a categoria: Batxillerat i Cicles Formatius
11. S’atorgaran un total de dos premis per categoria: un primer premi dotat amb un xec regal de 100 € i un finalista dotat amb un xec regal de 50 €. Els guanyadors/es rebran un diploma acreditatiu del premi.
12. Hi haurà un premi extraordinari en les tres categories a la participació de l’alumnat de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia de 50 €, cas que no haja guanyat en cap d’elles.
13. El jurat el formaran dos membres del professorat del claustre de l’IES Tirant lo Blanc, dos de l’Associació Cultural Tirantianes i un membre de Saforíssims.
14. El jurat es reservarà el dret de declarar desert els premis de qualsevol de les

categories.
15. El jurat no es farà responsable de l’originalitat del text presentat. Els premis es
lliuraran el dia 25 de novembre de 2014 en un acte públic que se celebrarà a l’IES
Tirant lo Blanc de Gandia.
16. L’organització es compromet a donar la màxima difusió als textos guanyadors.
17. L’import del premi correspon als drets d’autor dels relats publicats.
18. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Calendari
Inici: 13 d’ octubre –difusió del cartell i les bases correu electrònic als IES.
Termini de lliurament dels textos: 10 de novembre
Reunió del jurat :19 de novembre
Notificació guardonats telefònicament i per la web del centre: 21 de novembre
Lliurament dels premis: 25 de novembre

dissabte, 11 d’octubre del 2014

MATÈRIA DE LA PROVA DEL DIA 15/10/2014

Tema 10

1. Unitat i varietat en la llengua
1.1. La variació diastràtica
1.2. La variació diacrònica: l'origen de la llengua
1.3. Domini lingüístic i variació diatòpica: el valencià
1.4. La variació diafàsica

2. La unitat de la llengua
2.1. Normativització lingüística i varietat estàndard
2.2. L'itinerari cap a la normativa

3. La llengua i els parlants
3.1. Contacte de llengües: bilingüisme i diglòssia, conflicte lingüístic i substitució lingüÍstica, actituds i prejudicis lingüístics, normalització lingüística

PS: Tots els punts podran ser preguntats teòricament i pràctica.

dilluns, 22 de setembre del 2014

LLIBRES DE LECTURA (voluntaris)

Aquest llistat anirem ampliant-lo:

1 Àngel Guimerà, Mar i cel.
2 Josep Carner, Antologia poètica.
3 Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Antologia poètica
4 Salvador Espriu, Antígona.
5 Pere Calders, Invasió subtil i altres contes.
6 Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar.

dimecres, 10 de setembre del 2014

TEODOR LLORENTE (http://www.escriptors.cat/autors/llorentet/pagina.php?id_sec=3603)

Biografia


Teodor Llorente i Olivares neix el 7 de gener de 1836 a València, fill de l'advocat i regidor valencià Felicíssim Llorente. En uns inicis segueix la vocació del pare i als vint-i-dos anys es llicencia en dret i filosofia i lletres a la Universitat de València, i exerceix l'advocacia durant algun temps. Durant l'etapa universitària s'interessa pel conreu de la poesia i fa amistat amb el poeta Vicent Venceslau Querol. Els dos joves aviat coneixen el poeta i filòleg mallorquí Marià Aguiló, un dels promotors del moviment de la Renaixença a Mallorca, que havia arribat a València per a treballar de bibliotecari a la universitat.

Tot i que comença escrivint versos en castellà, la lectura dels poemes de Joaquim Rubió i Ors, Lo Gaiter del Llobregat, i la influència de Marià Aguiló, acaba per decantar-lo a escriure poemes en la seva llengua materna i a interessar-se pel ressorgiment literari valencià. L'amistat amb l'escriptor mallorquí, a qui consideraria el seu mestre i guia intel·lectual i literari, l'ajuda a conformar l'ideari que gira entorn de tota la seva producció literària: l'interès per la literatura clàssica, el regionalisme, la unitat de la llengua i la fraternitat entre el País Valencià, les Illes Balears i el Principat.

El 1861 Teodor Llorente entra com a director del diari La Opinión. Cinc anys més tard, juntament amb l'impressor Federico Domènech adquireixen La Opinión de mans del Marqués de Campo, i el transformen en Las Provincias, que aviat seria el principal rotatiu conservador valencià. S'encarrega de dirigir el nou diari, i al mateix temps hi col·labora amb nombrosos articles sobre política espanyola, història i crítica literària, sovint amb el pseudònim Valentino.

L'any 1878 és un dels fundadors, juntament amb Constantí Llombart i Fèlix Pizcueta, de l'entitat cultural Lo Rat Penat, que tenia com a objectiu defensar i promoure la cultura i la llengua valencianes des d'una òptica burgesa i conservadora. Inicia una campanya per a despolititzar el moviment de la Renaixença i limitar-lo als àmbits literaris, afirmant, el 1878, "Nosotros no hemos participado nunca de los temores (por fortuna ya casi desvanecidos) que concibieron algunos, sospechando que ese movimiento literario pudiera fomentar, en el terreno político, tendencias separatistas". El 1879 Teodor Llorente és un dels impulsors dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, bilingües des d'un inici, i l'any següent exerceix de president als Jocs Florals de Barcelona. Funda i dirigeix el Centre d'excursions científico literàries (1880) i la Revista de València (1880-1883). L'any 1890 obté el títol de Cronista de València.

La seva obra poètica en català –que gairebé sempre anomena llemosí–, està dominada pels tòpics jocfloralescos, els poemes de circumstàncies, el sentimentalisme i l'historicisme. Canta la bellesa d'una pàtria idealitzada a través de l'amor i del paisatge. Demostra una gran habilitat en l'ús del llenguatge i el seu estil aconsegueix nombrosos epígons. En aquest sentit, el llorentinisme, identificat amb la idealització del món rural, i en particular de l'Horta, i amb la proposta d'un programa estètic molt limitat, suposa, fins a mitjan segle XX, una gran influència en el posterior desenvolupament de la poesia valenciana.

Tot i que ja havia publicat diversos poemes per separat, el 1885 apareix el seu primer recull de poesia, Llibret de versos, que conté "La barraca", la seva obra mestra i el poema cabdal de la Renaixença valenciana. El 1902 publica, només per als socis de Lo Rat Penat, Nou llibret de versos, reeditat i ampliat el 1909 amb nous poemes. També s'encarrega de l'edició del recull Poetes valencians contemporanis (1908). La seva producció literària catalana es limita a la poesia, un fet molt significatiu i que és símptoma de la seva concepció dels gèneres literaris: el valencià és idoni únicament per al conreu de la lírica, i ha d'ésser un llenguatge culte arcaïtzant, que és l'essència genuïna de la llengua. Per a tota la resta de gèneres considerats cultes, el castellà ha de prevaler. En aquest sentit, en una carta a Rubió i Ors del 1877, Teodor Llorente escriu: "Hay una diferencia completa, una separación absoluta, entre los que cultivamos la poesía lemosina docta y los que escriben en valenciano vulgar para el teatro o para los periódicos callejeros". En castellà escriu l'obra de divulgació Valencia (2 vol., 1887-1889), amb la participació de diversos intel·lectuals valencians, i el 1907 publica el seu únic recull de poemes en castellà, Versos de la juventud: 1854-66, d'estètica romàntica. També publica diverses traduccions al castellà de clàssics com Goethe, Heinrich Heine, La Fontaine, Víctor Hugo i Voltaire, entre d'altres.

Com a líder absolut del moviment de la Renaixença al País Valencià, durant la seva maduresa manté contactes amb diversos intel·lectuals d'arreu dels Països Catalans, com l'escriptor Jacint Verdaguer, amb qui l'uneix una llarga relació epistolar i una bona amistat; Víctor Balaguer, amb qui sosté un interessant diàleg ideològic i intel·lectual; Miquel Costa i Llobera, amb qui manté una mútua relació d'estima i cordialitat o Frederic Mistral, a qui dedica el Nou llibret de versos del 1909.

Cap als cinquanta anys Teodor Llorente inicia la carrera política. S'afilia al partit conservador de la província de València i l'encapçala en dues ocasions. És diputat a Corts de Madrid del 1891 al 1896 i senador del 1898 al 1901. Després de quaranta anys com a director de Las Provincias, el 1904 abandona el càrrec, que passa a ocupar el seu fill Teodor Llorente Falcón. Participa en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a Barcelona el 1906, on fa una crida a la unitat de la llengua. L'any següent declina la presidència honorària de la primera Assemblea Regionalista Valenciana, perquè era contrari a les aspiracions nacionalistes de l'assemblea. Rep diversos homenatges populars, el més important durant l'Exposició Regional de 1909, quan la ciutat de València el corona com a Poeta de València, on fa un discurs d'homenatge a l'exèrcit espanyol que combatia a Melilla.

Teodor Llorente mor a València el 1911, a l'edat de setanta-cinc anys. Després de la seva mort es publiquen diverses antologies dels seus poemes, com ara Llibrets de versos(1914), a cura del seu fill; Poesies valencianes (1936), en commemoració del centenari del seu naixement; Antologia poètica (1958), a cura de Carles Salvador, i Poesia valenciana completa (1983), a cura de Lluís Guarner. El seu fill s'encarrega també de l'edició de l'Epistolari Llorente (3 vol., 1929-1936), una interessantíssima compilació que ha permès entendre amb més profunditat la vida i obra del patriarca de la Renaixença valenciana. Més recentment l'estudi d'aquesta figura cabdal de la lírica valenciana s'ha enriquit amb nous treballs com La Renaixença al País Valencià: estudi per generacions(1968), de Manuel Sanchis Guarner; La Renaixença valenciana i Teodor Llorente (1895), de Lluís Guarner; Teodor Llorente, el darrer patriarca (2004) i Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana (2007), de Rafael Roca, entre molts d'altres.

El 2013 l'Acadèmia Valenciana de la Llengua publica l'obra valenciana completa deTeodor Llorente, a cura de Rafael Roca. Inclou 150 poesies, onze de les quals mai publicades en cap antologia anterior i dos absolutament inèdites, i recull també tota la seva producció coneguda en prosa valenciana. 

NOTA: Si aneu a la pàgina web (indicada al títol) trobareu, a més de la biografia que teniu en aquest apunt), OBRA, COMENTARIS D'OBRA, ANTOLOGIA i VINCLES...

REGISTRE COL.LOQUIAL I VULGAR (TECNOSCAT)

REGISTRE COL.LOQUIAL

FACTORS: 

Canal: oral 
Tema: general 
Intencionalitat: subjectiva 
Grau de formalitat: baix


CARACTERÍSTIQUES: 

-Poc elaborat, espontani, simple 
-Gran expressivitat: ús d'hipèrboles, metàfores, comparacions, onomatopeies, etc.
-Riquesa entonacional 
-Mots carregats d'emotivitat i completament subjectius (llenguatge connotatiu 
-Ús de frases fetes 
-Ús de locucions adverbials 
-Sintaxi simple; abundància de la juxtaposició 
-Oracions enunciatives, exclamatives i interrogatives 
-Freqüència d'oracions inacabades, anacoluts 
-Ús del datiu d'interès
-Ús de tics lingüístics o mots crossa
-Ús freqüents de díctics 
-Ús de barbarismes Lèxic limitat, repetitiu i poc precís 


CLASSES DE TEXT: diàlegs de narracions, còmics, teatre col·loquial, revistes humorístiques i/o juvenils, converses espontànies

EL REGISTRE VULGAR

Poc elaborat i apartat de la norma; us freqüent de mots relacionats amb les funcions fisiològiques. Comparteix les característiques del registre col·loquial, però a més:

- Presenta una gran quantitat d’insults, paraules grolleres i referència als tabús
socials.
- Des d’un punt de vista normatiu, és encara menys elaborat que el registre col·loquial.


diumenge, 7 de setembre del 2014

DATES DE LA 1a AVALUACIÓ

PROVES: 

1a: 15/10/2014

2a: 27/11/2014

Llibre de lectura: Juli Capilla, VICENT ANDRÉS ESTELLÉS. Antologia poètica. Edicions Bromera.

PROVA ESCRITA: 05/11/2014

LLIBRETA: 27/11/2014REDACCIONS:

OCTUBRE: 20
NOVEMBRE: 3 i 17
DESEMBRE: 1 i 15

PROPOSTA INICIAL PER AL GRUP B DE 1r BATXILLERAT

CURS 1r BATXILLERAT

ORTOGRAFIA: 3% (5, 4 i 3%)

PROVES: 70%

Llibre de lectura: 10%

Llibreta de l’alumne/a:10%

Actitud (participació en la classe, etc.): 10%

CURS 2014-2015 AUSIÀS MARCH GANDIA (LA SAFOR)

A partir d'aquest enllaç reprenem el bloc de l'assignatura Valencià: llengua i literatura del curs 1r B de batxillerat de l'IES Ausiàs March de Gandia (Safor)