diumenge, 30 de gener del 2011

Matèria del primer examen de la 2a avaluació

Unitat 3

Pàgines 80 a 85 (teoria i pràctica)

Pàgines 96 a 98 (pràctica)

Unitat 4

Pàgines 105 a 115 (teoria i pràctica)

dimarts, 25 de gener del 2011

Apunts sobre Bernat Metge

Valter e Griselda.
1388
Valter e Griselda és el nom amb que és coneguda la traducció que Bernat Metge fa del Griseldis, epístola llatina de Petrarca, que alhora és traducció de la darrera novel•la del Decameró.

Apologia.
1395
Diàleg literari que Bernat Metge deixa tot just començat. En aquest obra s'inspira en el Secretum de Petrarca. L'argument d'aquesta obra inacabada de Metge gira entorn de la defensa enfront de "diverses impugnacions fetes contra veritat". Es tracta d'acusacions personals contra l'activitat administrativa de Bernat Metge, les mateixes que més tard apareixeran, acompanyades d'altres més greus, a Lo somni.

Sermó.

Obra primerenca que no ofereix cap indici de datació. Es tracta d'un poema de 211 versos de codolada on Bernat Metge fa una cínica paròdia d'un sermó moralitzador amb una sèrie de consells càustics i desvergonyits. L'estructura de la petita obra coincideix amb les parts d'un sermó seriós. Comença posant un tema de disertació de la mateixa manera que els predicadors glossen en les seves prèdiques uns versicles de l'Escriptura. El sentit és diàfan: que cadascú segueixi el corrent del seu temps, perquè, si no ho fa es trobarà sol i sense diners.

SERMÓ,Bernat Metge

«Segueixca el temps qui viure vol;
si no, poria's trobar sol
e menys d'argent.»
Per ço que haja bon fonament
nostre sermó 5
digats ab gran devoció:
Ave Maria;
consell-vos que de tot lo dia
no en digats pus.
Lo tema que us be dit dessús 10
és prou notori,
e lloat per lo Consistori
dels grans doctors
e dels solemnes glossadors
de l'Escriptura. 15
Doncs, fets ab sobirana cura
ço que ausirets.
Jarnés alrnoina no farets,
que això us perdríets;
no us confessets, si dir devíets 20
les veritats;
e en dejú missa no ojats
ne begats poc.
Si volets hui haver gran lloc
llagotejats; 25
e privadea no vullats
de dona casta
(molt hom se'n vana qui no en tasta
d'aital vianda).

ELOGI DELS DINERS, d'Anselm Turmeda

ELOGI DELS DINERS

Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat;
savi fan tornar l'hom orat,
pus que d'ells haja.
Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l'home infernal
e fan-lo sant celestial,
segons que els usa.
Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors:
Beati quorum.
Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans
a les grans festes.
Diners, magres fan tornar gords,
e tornen lledesmes los bords.
Si diràs "jas" a hòmens sords,
tantost se giren.
Diners tornen los malalts sans;
moros, jueus e crestians,
lleixant a Déu e tots los sants,
diners adoren.
Diners fan vui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc;
a qui diu "no" fan-li dir "hoc".
Vejats miracle!
Diners, doncs, vulles aplegar.
Si els pots haver no els lleixs anar;
si molts n'hauràs poràs tornar
papa de Roma.

dimarts, 11 de gener del 2011

DATES DE LA 2a AVALUACIÓ

RECUPERACIONS 1a avaluació:
26 de gener (dimecres): llibre de lectura
2 de febrer (dimecres): matèria-avaluació

EXÀMENS D’AVALUACIÓ (2)

Primer: 15/02/2011(B)
Segon: 08/03/2011 (B)
Primer: 16/02/2011 (A)
Segon: 07/03/2011 (A)

LLIBRE DE LECTURA OBLIGATORI:

14 de febrer (dilluns)(B)
15 de febrer (dimarts) (A)


M. Àngels Anglada, El violí d’Auswitz, Columna.

BONA SORT!