dissabte, 10 de gener del 2015

MATÈRIA DEL PRIMER EXAMEN DE LA SEGONA AVALUACIÓ

TEMA 12 L'obra de Ramon Llull

1 RAMON LLULL
1.1 Vida i ambient històric
1.2 El pensament de Ramon Llull
1.3 L'obra literària
1.4 La llengua de Ramon Llull

TEMA 13 La prosa moral i religiosa

1 LA PROSA MORAL I RELIGIOSA
1.1 La predicació oral i escrita
1.2 La crisi del segle XIV
1.3 Sant Vicent Ferrer
1.4 Francesc Eiximenis
1.5 Anselm Turmeda: una disidència