dimecres, 12 de desembre del 2012

dimecres, 28 de novembre del 2012

DIGLÒSSIA


Diglòssia

El concepte de diglòssia es refereix a una situació lingüística relativament estable en què, al costat dels principals dialectes de la llengua (que pot incloure una forma o diverses formes regionals normativitzades), hi ha una varietat molt divergent, altament codificada, sovint gramaticalment més complexa, vehicle d’un cos de literatura escrita ampli i respectat, procedent d’un període més antic o d’una altra comunitat lingüística, que és àmpliament apresa en l’educació formal i usada sobretot com a llengua escrita i com a parlar formal, però que no ho és per cap sector de la comunitat en la conversa ordinària.
El cas més sovint citat de diglòssia és el de la Suïssa alemanya, on tota la població coneix dues varietats ben diferents de l’alemany: l’alemany comú (literari) i el suís-alemany o Schwyzertütsch, els quals són clarament distingits en les dues funcions assenyalades pel lingüista Ferguson (que va forjar el concepte de diglòssia l’any 1959). Hi ha casos, però, en què la noció de diglòssia tal com la va elaborar aquest autor resulta insuficient. Per això actualment preval la tendència a generalitzar-la i es considera diglòssica tota situació en què es dóna una varietat alta (A), vehicle normal per a la comunicació més formal, i una varietat baixa (B), vehicle per a la comunicació familiar o quotidiana, essent aquestes varietats clarament diferenciades.
Us sembla que en els territoris de parla catalana es constata una situació diglòssica? Hi ha cap època històrica en què el català s’hagi trobat en un cas de diglòssia? En concurrència amb quina altra llengua?

(extret d'un apunt de la xarxa)


dimecres, 14 de novembre del 2012

MATÈRIA DE la 2a PROVA DE LA PRIMERA AVALUACIÓ

TEMA 10
Variació i ús de la llengua

1. Unitat i varietat en la llengua (teoria)
1.1. La variació diastràtica (teoria)
1.2. La variació discrònica (teoria)
L'origen de la llengua (teoria)
1.3. Domini lingüístic i variació diatòpica (teoria i pràctica)
El valencià (pràctica)
1.4. La variació diafàsica (pràctica)

2. La unitat de la llengua
2.1. Normativització lingüística i varietat estàndard (teoria)
2.2. L'itinerari cap a la normativa (teoria)

3. La llengua i els parlants
3.1. Contacte de llengües (teoria)
Bilingüisme i diglòssia (teoria)
Conflicte lingüístic i substitució lingüística (teoria)
Actituds i prejudicis lingüístics (teoria i pràctica)
Normalització lingüística (teoria)

Per tal de preparar la prova pot anar-te bé mirar les qüestions núm. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.


dimecres, 7 de novembre del 2012


El títol és temàtic si només ens diu de què tracta el text, sense avançar-nos 
cap de les idees que s’hi presenten. El  títol temàtic coincideix de manera 
parcial o completa, amb el tema del text i no s’hi expressa l’opinió de l’autor.  

El títol és remàtic si ens avança què diu el text, o alguna de les idees que s’hi 
presentaran. No només ens diu de què tracta el text, sinó també què ens diu
sobre allò de què tracta. En el títol remàtic ja s’observa quina és l’opinió de 
l’autor respecte del tema que es tracta. 

dimecres, 24 d’octubre del 2012

LECTURES VOLUNTÀRIES CURS 2012-2013

Tirant lo Blanc
Antologia de poesia catalana
Drames rurals
Laura a la ciutat dels sants
Maria Rosa
Visions & cants
La bogeria
Mirall trencat
Ramona, adéu
Solitud
Terra baixa
La plaça del diamant
Antologia poètica (V. A. Estellés)
Ball robat
Bruixa de dol
Allò que tal vegada esdevingué

NOTA: Solament he escrit el títol del llibre. Per saber-ne l'autor sols cal escriure el títol en un cercador d'internet.5a edició concurs de Microrelats TIRANT@NET (del bloc de Lluís Miret)


18/10/2012

5ª edició concurs de Microrelats TIRANT@NET

Un any més, organitzat pel meu insti però obert a qualsevol centre, es convoca el concurs de Microrelats.
Crec que és una magnífica oportunitat perquè els alumnes s'inicien en el món de la creació literària. Animeu als vostres alumnes a participar, ja siga pel seu compte o treballant els microrelats a classe.
És una activitat molt recomanable!


Aquestes són les bases

Amb l’objecte d’estimular la creació literària entre els joves, promoure la igualtat en qualsevol de les seues formes i fomentar l’ús de les noves tecnologies en la literatura, l’Associació Tirantianes convoca la 5a edició del premi de microrelats Tirant@net que s’adreça a l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius que es regirà per les següents bases:

BASES 5a EDICIÓ PREMI DE MICRORELATS Tirant@net

1. Es convoquen els premis Tirant@net amb les següents categories:
a. Alumnat de Secundària (1r i 2n cicle d’ESO, 1r i 2n curs de PQPI)
b. Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius
2. Hi podrà participar qualsevol estudiant d’aquestes categories.
3. Cada autor@ podrà presentar dos microrelats originals i inèdits com a màxim.
4. Els textos estaran escrits en Valencià.
5. S’entendrà per microrelat un text que no supere les 111 paraules. El títol no s’inclourà en aquest còmput.
6. La temàtica del microrelat es basarà en una narració lliure sobre el concepte de desigualtat. Cada microrelat ha de portar un títol.
7. Les obres s’enviaran per correu electrònic a: tirantianes@gmail.com i en el camp assumpte, caldrà posar la paraula: microrelat.
8. Junt al text del microrelat, hi figuraran les dades personals de l’autor@ (nom i cognoms, adreça, data de naixement, centre on estudia, curs, nom del professor@ que actuarà de coordinador i el telèfon de contacte).
9. El termini per a lliurar les narracions finalitzarà a les 24:00 h del dia 7 de novembre de 2012.
10. El jurat triarà un guanyador@ per categoria:
a. 1a categoria: primer cicle de l’ESO
b. 2a categoria: segon cicle de l’ESO i PQPI
c. 3a categoria: Batxillerat i Cicles Formatius
11. S’atorgaran un total de dos premis per categoria: un primer premi dotat amb un xec regal de 100 € i un finalista dotat amb un xec regal de 50 €. Els guanyadors/es rebran un diploma acreditatiu del premi.
12. El jurat estarà format per professorat del claustre de l’IES Tirant lo Blanc i membres de l’ Associació Cultural Tirantianes.
13. El jurat es reservarà el dret de declarar desert els premis de qualsevol de les categories.
14. Els premis es lliuraran el dia 23 de novembre de 2012 en un acte públic que se celebrarà a l’IES Tirant lo Blanc de Gandia.
15. L’organització es compromet a donar la màxima difusió als textos guanyadors.
16. L’import del premi correspon als drets d’autor dels relats publicats.
17. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

divendres, 19 d’octubre del 2012

MATÈRIA DE LA 1a PROVA DE LA 1a AVALUACIÓ

Tema núm. 9

El text i les seues modalitats

1 Les propietats del text (teòric)
1.1. Cohesió (pràctic)
1.2. Coherència (pràctic)
1.3. Adequació (pràctic)

2 Modalitats textuals (pràctic)

Recorda que, pel que fa a les qüestions pràctiques de la prova, et pots guiar per les qüestions 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de la pàgina 121 (Avaluació 9)


dijous, 20 de setembre del 2012

TREBALL SOBRE EL LLIBRE RONDALLES DE BENEIXAMA, DE FRANCESC GASCÓ


1.   L’alumne/a llegirà i realitzarà el treball segons l’esquema facilitat a continuació de la rondalla que li corresponga per ordre alfabètic.

2.   TREBALL:

A)   FITXA DE LA RONDALLA
TÍTOL DE LA RONDALLA:
 • Personatges principals:
 • Personatges secundaris:
 • Paraules que no coneixes o que t’han resultat curioses:
 • Resum:
 • Escriu la fórmula de començament de la rondalla:
 • Escriu la fórmula d’acabament de la rondalla:
 • Digues si t’ha agradat (o no) la rondalla i perquè:

B)   TREBALL SOBRE LA RONDALLA:
 • A partir de la rondalla que has llegit, canvia o introdueix un/a personatge nou i explica-la novament.
 • Indica les parts (Introducció, nus i desenllaç) de la teua rondalla.
 • Fes un llistat d’hipònims o hiperònims que apareguen a la rondalla.
 • Busca totes les paraules que tinguen el so de la “s sorda” i fes-ne el llistat.
 • Consulta el glossari del llibre i apunta aquelles paraules que no coneixes o que havies escoltat alguna vegada a casa i feia tempa que no escoltaves o llegies. A qui li les havies sentit dir? HI ha alguna paraula del glossari que t’haja cridat especialment l’atenció? Per què?

dilluns, 17 de setembre del 2012

CURS 2012-2013

DATES DE LA 1A AVALUACIÓ


1r BATXILLERAT

AVALUACIÓ: 20/12/12
18/12 UP

EXÀMENS D’AVALUACIÓ (2)
1r A: divendres
1r B: dijous

Primer: 25/10 (1r B)
           26/10 (1r A)
Segon: 29/11 (1r B)
          30/11 (1r A)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA (3)
Francesc Gascó, Rondalles de Beneixama, Germania, Alzira, 2011

Prova del primer: 12/11/12: lliurament del treball

Una rondalla cada alumne/a per ordre alfabètic
Elaboració d’un treball sobre un guió que us facilitaré