dissabte, 11 d’octubre del 2014

MATÈRIA DE LA PROVA DEL DIA 15/10/2014

Tema 10

1. Unitat i varietat en la llengua
1.1. La variació diastràtica
1.2. La variació diacrònica: l'origen de la llengua
1.3. Domini lingüístic i variació diatòpica: el valencià
1.4. La variació diafàsica

2. La unitat de la llengua
2.1. Normativització lingüística i varietat estàndard
2.2. L'itinerari cap a la normativa

3. La llengua i els parlants
3.1. Contacte de llengües: bilingüisme i diglòssia, conflicte lingüístic i substitució lingüÍstica, actituds i prejudicis lingüístics, normalització lingüística

PS: Tots els punts podran ser preguntats teòricament i pràctica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada