dissabte, 18 de desembre de 2010

LLIBRE DE LECTURA OBLIGATÒRIA PER A LA 2a AVALUACIÓ

Maria Àngels Anglada, El violí d'Auschwitz, Columna.

Hi ha una edició de butxaca (que deu resultar més econòmica)

1 comentari: