dimarts, 25 de gener de 2011

Apunts sobre Bernat Metge

Valter e Griselda.
1388
Valter e Griselda és el nom amb que és coneguda la traducció que Bernat Metge fa del Griseldis, epístola llatina de Petrarca, que alhora és traducció de la darrera novel•la del Decameró.

Apologia.
1395
Diàleg literari que Bernat Metge deixa tot just començat. En aquest obra s'inspira en el Secretum de Petrarca. L'argument d'aquesta obra inacabada de Metge gira entorn de la defensa enfront de "diverses impugnacions fetes contra veritat". Es tracta d'acusacions personals contra l'activitat administrativa de Bernat Metge, les mateixes que més tard apareixeran, acompanyades d'altres més greus, a Lo somni.

Sermó.

Obra primerenca que no ofereix cap indici de datació. Es tracta d'un poema de 211 versos de codolada on Bernat Metge fa una cínica paròdia d'un sermó moralitzador amb una sèrie de consells càustics i desvergonyits. L'estructura de la petita obra coincideix amb les parts d'un sermó seriós. Comença posant un tema de disertació de la mateixa manera que els predicadors glossen en les seves prèdiques uns versicles de l'Escriptura. El sentit és diàfan: que cadascú segueixi el corrent del seu temps, perquè, si no ho fa es trobarà sol i sense diners.

SERMÓ,Bernat Metge

«Segueixca el temps qui viure vol;
si no, poria's trobar sol
e menys d'argent.»
Per ço que haja bon fonament
nostre sermó 5
digats ab gran devoció:
Ave Maria;
consell-vos que de tot lo dia
no en digats pus.
Lo tema que us be dit dessús 10
és prou notori,
e lloat per lo Consistori
dels grans doctors
e dels solemnes glossadors
de l'Escriptura. 15
Doncs, fets ab sobirana cura
ço que ausirets.
Jarnés alrnoina no farets,
que això us perdríets;
no us confessets, si dir devíets 20
les veritats;
e en dejú missa no ojats
ne begats poc.
Si volets hui haver gran lloc
llagotejats; 25
e privadea no vullats
de dona casta
(molt hom se'n vana qui no en tasta
d'aital vianda).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada