dimecres, 14 de novembre de 2012

MATÈRIA DE la 2a PROVA DE LA PRIMERA AVALUACIÓ

TEMA 10
Variació i ús de la llengua

1. Unitat i varietat en la llengua (teoria)
1.1. La variació diastràtica (teoria)
1.2. La variació discrònica (teoria)
L'origen de la llengua (teoria)
1.3. Domini lingüístic i variació diatòpica (teoria i pràctica)
El valencià (pràctica)
1.4. La variació diafàsica (pràctica)

2. La unitat de la llengua
2.1. Normativització lingüística i varietat estàndard (teoria)
2.2. L'itinerari cap a la normativa (teoria)

3. La llengua i els parlants
3.1. Contacte de llengües (teoria)
Bilingüisme i diglòssia (teoria)
Conflicte lingüístic i substitució lingüística (teoria)
Actituds i prejudicis lingüístics (teoria i pràctica)
Normalització lingüística (teoria)

Per tal de preparar la prova pot anar-te bé mirar les qüestions núm. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada