dimecres, 10 de setembre de 2014

REGISTRE COL.LOQUIAL I VULGAR (TECNOSCAT)

REGISTRE COL.LOQUIAL

FACTORS: 

Canal: oral 
Tema: general 
Intencionalitat: subjectiva 
Grau de formalitat: baix


CARACTERÍSTIQUES: 

-Poc elaborat, espontani, simple 
-Gran expressivitat: ús d'hipèrboles, metàfores, comparacions, onomatopeies, etc.
-Riquesa entonacional 
-Mots carregats d'emotivitat i completament subjectius (llenguatge connotatiu 
-Ús de frases fetes 
-Ús de locucions adverbials 
-Sintaxi simple; abundància de la juxtaposició 
-Oracions enunciatives, exclamatives i interrogatives 
-Freqüència d'oracions inacabades, anacoluts 
-Ús del datiu d'interès
-Ús de tics lingüístics o mots crossa
-Ús freqüents de díctics 
-Ús de barbarismes Lèxic limitat, repetitiu i poc precís 


CLASSES DE TEXT: diàlegs de narracions, còmics, teatre col·loquial, revistes humorístiques i/o juvenils, converses espontànies

EL REGISTRE VULGAR

Poc elaborat i apartat de la norma; us freqüent de mots relacionats amb les funcions fisiològiques. Comparteix les característiques del registre col·loquial, però a més:

- Presenta una gran quantitat d’insults, paraules grolleres i referència als tabús
socials.
- Des d’un punt de vista normatiu, és encara menys elaborat que el registre col·loquial.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada